RodzajOpis
pdf Wniosek o wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej
pdf Wniosek o wydanie duplikatu Świadectwa
html Informacje dotyczące ubezpieczenia
pdf  Wniosek o wydanie dokumentów w związku z rezygnacją z dalszej nauki w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile
pdf Pełnomocnictwo
pdf Kwestionariusz dla kandydatów do klas I LO
pdf Podanie do Internatu
pdf WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
pdf Prawa, obowiązki, nagrody, kary
pdf Regulamin zachowania na studniówce
pdf Regulamin biblioteki
pdf Tryb postępowania w przypadku ubiegania się o zwolnienie semestralne lub roczne z zajęć wychowania fizycznego
Zwolnienie od lekarza rodzinnego może być wystawione tylko na 1 miesiąc. Zwolnienia całoroczne lub semestralne muszą być wystawione przez lekarza specjalistę
pdf zwolnienie semestralne lub roczne z zajęć wychowania fizycznego